2020 April

美好的事情即将发生!

非常愉快的扫了一辆小黄车,就歪歪扭扭的上路了。

发布                            

去年接到一个海外电话,问还好吗。 愣了好一会儿才和一个20年前的声音慢慢重叠。

发布                            

生活总是不尽人意,静的下来就是好的。

发布                            

姓陈的, 以后我要是学艺有成,一定要要出去看看。

发布                            

那个在角落里,她一眼就能照亮的莫俊杰。

发布